Jesteś tutaj: Bip -> Najem pomieszczeń
Najem pomieszczeń

Ogłoszenie o wynajmie pomieszczeń

Stacja Pogotowia Ratunkowego  w Słupsku (adres: Paderewskiego 5), odda w najem lokal użytkowy o powierzchni 21 m2, z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą oraz pomieszczenie 36 m2  z przeznaczeniem na biuro. 

Pomieszczenia  znajdują się na posesji SPR Słupsk przy ul. Paderewskiego 5.

Minimalny okres najmu 12 m-cy, maksymalny 36 m-cy. Umowa najmu od dnia 01 kwietnia 2020 r.

Najemca pomieszczenia wyłoniony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego, pisemnego.

Minimalna stawka czynszu za lokal użytkowy wynosi 7,42 zł netto za każdy m2, natomiast za pomieszczenie biurowe 23,44 zł netto za każdy m2 .

Pisemne oferty składać należy (na druku oferty zamieszczonym na stronie internetowej Stacji) w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 19), do dnia 09.03.2020 r. r. do godz. 12:30. Pomieszczenie oglądać można w dniach 05-06 .03.2020 r. w godz. od 10:00 do 12:30.

Prosimy zapoznać się z „Regulaminem przeprowadzania przetargu w celu oddania w najem pomieszczeń Stacji”.  

Załączniki:

  1. Regulamin.
  2. Aneks do regulaminu
  3. Oferta najmu