SE-408/4/20 Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż samochodów używanych

dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż pojazdów Stacji, ogłoszonego w dniu 02.11.2020 r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tabl. ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 09.11.2020 r. o godz. 12:30.             Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  niniejszym zawiadamia o  wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż ofertową […]

SE-408/3/20 Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż samochodów używanych

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż pojazdów Stacji, ogłoszonego w dniu 08.10.2020 r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tabl. ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 19.10.2020 r. o godz. 12:30.               Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  niniejszym zawiadamia o  wynikach przeprowadzonego […]

SE-408/2/20 Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż samochodów używanych

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy: przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż pojazdów Stacji, ogłoszonego w dniu 14.09.2020 r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji oraz na tabl. ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 23.09.2020 r. o godz. 12:30. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku niniejszym zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego […]

SE-407/14/20 na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym

Przetarg na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 1A Kryteria oceny Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Wyjaśnienie Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT SE-407/6/20 dostawa paliw płynnych.

Słupsk dnia 14. 04. 2020 r. Znak sprawy: SE-407/6/20 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 14-04-2020 r. o godz. 1030 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa paliw płynnych (ropopochodnych)”. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 833 142,96 PLN brutto. Została złożona 1 […]

SE-407/6/20 Dostawa paliw płynnych (ropopochodnych)

SE-407/6/20 Dostawa paliw płynnych (ropopochodnych) Pliki do pobrania: 1. SWIZ 2. Załącznik nr 1 3. Załącznik nr 2 4. Załącznik nr 3 5. Załącznik nr 4 6. Załącznik nr 5 7. Załącznik nr 6 8. Załącznik nr 7