SE-407/5/21 dostawa respiratorów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji minimum 2020 r.) respiratorów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia Załączniki: Formularz ofertowy 1a  Kryteria oceny Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy Umowa projekt Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Wyjaśnienia Opis przedmiotu zamówienia po zmianie Informacja z otwarcia ofert

SE-408/2/20 Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż samochodów używanych

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy: przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż pojazdów Stacji, ogłoszonego w dniu 14.09.2020 r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji oraz na tabl. ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 23.09.2020 r. o godz. 12:30. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku niniejszym zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego […]

SE-408/3/20 Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż samochodów używanych

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż pojazdów Stacji, ogłoszonego w dniu 08.10.2020 r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tabl. ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 19.10.2020 r. o godz. 12:30.               Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  niniejszym zawiadamia o  wynikach przeprowadzonego […]

SE-408/4/20 Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż samochodów używanych

dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż pojazdów Stacji, ogłoszonego w dniu 02.11.2020 r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tabl. ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 09.11.2020 r. o godz. 12:30.             Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  niniejszym zawiadamia o  wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż ofertową […]

SE-407/39/20 na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym

Przetarg na dostawę ambulansu drogowego typu |C wraz ze sprzętem medycznym. SIWZ Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1A Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

SE-407/40/20 Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe podmiotu

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia majątkowego i osobowego podmiotu. SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 Załącznik nr […]

SE-407/48/20 Dostawa defibrylatorów z wyposażeniem

Dostawa defibrylatorów z wyposażeniem Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Sprostowanie SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7  

SE-407/49/20 Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej

Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Sprostowanie SIWZ po zmianie Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Wyjaśnienia  

SE-407/52/20 Dostawa noszy elektrycznych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Sprostowanie SIWZ po zmianie Załącznik nr 1 Załącznik nr 1A Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7