Jesteś tutaj: Bip -> ISO 9001
ISO 9001
 
POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem jest dobro Pacjenta, dlatego naszym priorytetem jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami Pacjentów. Pragniemy zapewnić im, a także personelowi Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, przyjazne i bezpieczne warunki udzielania świadczeń medycznych i wykonywania pracy.

Politykę jakości realizujemy poprzez:
 1. utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015;
 2. spełnienia wszelkich mających zastosowanie wymagań;
 3. otoczenie pacjenta profesjonalną opieką;
 4. stałe doskonalenie jakości usług i realizowanych świadczeń;
 5. wprowadzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery i warunków, w jakich realizowane są świadczenia poprzez profesjonalne zarządzanie;
 6. wysoką etykę zawodową i odpowiedzialność personelu jednostki;
 7. profesjonalne i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizowanie oczekiwań pacjentów, jak również w rozwój i doskonalenie jednostki;
 8. podnoszenie kwalifikacji personelu;
 9. doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy funkcjonowania jednostki;
 10. doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Kierownictwo Stacji  Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  zobowiązuje się do:

 • nieustannego tworzenia odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych i personalnych do realizacji powyższej Polityki Jakości i prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia SZJ, zobowiązuje się również do spełnienia wszelkich zastosowanych wymagań
 • wspierania wszelkich prac zmierzających do doskonalenia świadczonych usług oraz dążenie do realizacji oczekiwań stawianych przez naszych pacjentów;
 • popierania dokształcania i podnoszenia kwalifikacji personelu.

Kierownictwo Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  gwarantuje, że treść Polityki Jakości jest znana wszystkim pracownikom, a założenia Systemu Zarządzania Jakością są przez nich w pełni respektowane.

Dyrektor
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

Mariusz Żukowski

Słupsk, dn. 01.06.2020 r.

 

Data Publikacji: 9 stycznia 2020 @ 09:40
Ostatnia modyfikacja: sty 28, 2022 @ 10:36

Metryka Informacji

Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Marlena Bruhn
Autor treści ; Dział usług medycznych | + Inne artykuły