Jak rozmawiać z dyspozytorem 999
Podstawowym numerem alarmowym pogotowia ratunkowego w Polsce jest numer bezpłatny 999. Na który można również wysłać SMS.
Pod tym numerem należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc zespołów ratownictwa medycznego. Zgłoszenie odbiera przeszkolony dyspozytor. Dyspozytor musi zadać kilka podstawowych pytań, tak aby ustalić powód wezwania, jego pilność oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie.

DLATEGO NIEZWYKLE WAŻNE JEST PODĄŻANIE ZA PYTANIAMI DYSPOZYTORA.

Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, krzyczeć, poganiać dyspozytora; to nie przyśpieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji.

 

Jakie pytania zadaje dyspozytor:

1. co się stało ?

2. numer telefonu osoby wzywającej? – należy koniecznie podać, może ułatwić to

dojazd zespołowi, a w przypadku przerwania rozmowy znalezienie adresu,

3. czy osoba poszkodowana jest przytomna? – czy się rusza? czy reaguje na dotyk? ból? wezwanie, np.: „jak się pan nazywa”?

4. czy oddycha? – czy rusza mu się klatka piersiowa lub brzuch?

5. czy wyczuwalny jest puls ? *

6. adres ? proszę pamiętać, aby podać miasto z którego się dzwoni, komórki często przełączają się do różnych miast.

7. imię i nazwisko osoby poszkodowanej?

*badanie pulsu na tętnicy szyjnej.