Jesteś tutaj: Bip -> Informacje finansowe
Informacje finansowe

Kapitał ( fundusz) własny Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na dzień 31.12.2018r. wynosi 7.514.491,50 zł w tym kapitał podstawowy (założycielski) 2.419.886,33 zł.

Na dzień 31.12.2018r. wartość rzeczowych aktywów trwałych wynosi 4.769.996,58 zł w tym:

Środki trwałe   4.677.640,80

Środki trwałe w budowie   92.355,78

Wszelkie zmiany w mieniu Stacji  tj. zbycie, wydzierżawienie lub najem majątku trwałego jednostki dokonuje się na zasadach określonych przez organ założycielski. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Stacja samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Samorządu Województwa Pomorskiego oraz majątkiem własnym- zakupionym lub otrzymanym.

Podstawą gospodarki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora jednostki