Informator o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w STANACH NAGŁYCH.
image_printDRUKUJ
Poradnik ten ma pomóc w wyborze właściwej placówki medycznej w przypadku nagłego zachorowania, zagrożenia zdrowia czy życia. Są tam informacje, gdzie i z jakiej pomocy można skorzystać. Poradnik został opracowany w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i niemieckiej.

Publikacja powstała z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dla mieszkańców Trójmiasta oraz powiatów gdańskiego, kartuskiego i wejherowskiego. Informator przygotowany został we współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki Społecznej. Jego zadaniem jest wsparcie mieszkańców we właściwym wyborze placówki, do której należy się udać w przypadku nagłego zachorowania lub zagrożenia zdrowia czy życia. Patronat nad informatorem objęła Fundacja My Pacjenci.

 

Czym jest stan nagły?

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia. Należy jednak pamiętać, że nie każde nieprzewidziane zachorowanie czy niespodziewana dolegliwość jest stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego. Warto też, korzystając z informatora, rozróżnić czym są: zachorowanie, stan nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. – Przygotowany przez nas informator powstał z myślą o Polakach i obcokrajowcach – mówi Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Chodziło nam o to, aby przypomnieć pacjentom, że np. z katarem, bólem gardła czy planowymi badaniami powinni udać się do lekarza rodzinnego (POZ) czy na NOCh (nocna i stateczna opieka zdrowotna), ewentualnie do poradni specjalistycznych, a nie na szpitalny oddział ratunkowy. Na SOR-y powinny tylko trafiać osoby stanach nagłych, m.in. po zawałach, udarach czy poważniejszych urazach. A właśnie przez pacjentów z niezagrażającymi życiu dolegliwościami, wydłużają się kolejki na SOR-ach nawet do kilkunastu godzin. Zależy nam na tym, aby osoby w stanie zagrożenia życia lub zdrowia nie musiały czekać długo na niezbędną pomoc – badania, diagnozę i leczenie. Mam nadzieję, że m. in. dzięki opracowanemu poradnikowi, pacjenci zrozumieją, gdzie i po jaką pomoc powinni się zgłaszać  – wyjaśnia Jędrzejczyk.

 

Gdzie można uzyskać pomoc?

W Polsce jest kilka typów jednostek świadczących taką pomoc. Są to: szpitalny oddział ratunkowy (SOR), izba przyjęć (IP), ambulatoryjna opieka zdrowotna (AOS), nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NOCh) oraz podstawowa opieka zdrowotna (POZ).

Poradnik zawiera informacje dotyczące m.in.: podstaw prawnych do korzystania z bezpłatnych  świadczeń zdrowotnych w Polsce, warunków oraz formalności jakie należy dopełnić, aby uzyskać dostęp do świadczeń zdrowotnych, w tym jak uzyskać PESEL oraz miejsc zaopatrywania stanów nagłych (w tym m.in. POZ, AOS, SOR) czy dyżurnych aptek.

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W STANACH NAGŁYCH NA TERENIE TRÓJMIASTA I OKOLIC

GUIDE ABOUT AVAILABLE FORMS OF HEALTH SERVICES IN EMERGENCIES IN THE TRI-CITY AND SURROUNDING AREAS

ДОВІДНИК ПРО ДОСТУПНІ ФОРМИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У ТРИМІСТІ ТА ОКОЛИЦЯХ

СПРАВОЧНИК ДОСТУПНЫХ ФОРМ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ТРУЙМЯСТА И ОКРЕСТНОСТЕЙ 

LEITFADEN ZU VORHANDENEN FORMEN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG IN NOTFÄLLEN IN DER DREISTADT UND UMGEBUNG

Data Publikacji: 18 lutego 2020 @ 09:23
Ostatnia modyfikacja: sty 25, 2022 @ 14:33

 

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły