Konkurs na świadczenie usług medycznych lekarzy specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego „S”

DYREKTOR

STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

 

Ogłasza konkurs ofert

na świadczenie usług medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około

170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego.

w ramach dyżurów kontraktowych w dni robocze

w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i nocnych

w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne

 

Konkurs dotyczy :

Lekarzy specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego „S” (w szczególności o specjalności medycyny ratunkowej, anestezjologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii, pediatrii i neurologii lub w trakcie specjalizacji z w/w specjalności, wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz w ramach grupowej praktyki lekarskiej.

 

Umowy zostaną zawarte na okres od 01 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Oferty powinny zawierać informacje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, nr 112, po 654 z późn. zm.) oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004, Nr 210, poz.2135 z późn. zm.),  Załącznikiem nr 1 i 2 (wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego)  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 237).

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego bip.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11) Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5.

Prosimy o składanie ofert w sekretariacie SPR (pokój 19) w terminie do 16 marca 2020 r. do godziny 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert  na świadczenie usług medycznych” oraz imię i nazwisko, numer telefonu Oferenta.

Otwarcie i wybór ofert na dyżury kontraktowe nastąpi w dniu 17 marca 2020  r. o godz. 08:30.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Regulamin przeprowadzenia konkursu
  3. Regulamin komisji
  4. Załącznik nr1 oświadczenie
  5. Załącznik nr 2 szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu
  6. Załącznik nr 3 oferta
  7. Załącznik nr 4 umowa