SE-408/3/20 Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż samochodów używanych

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż pojazdów Stacji, ogłoszonego w dniu 08.10.2020 r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tabl. ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 19.10.2020 r. o godz. 12:30.

 

            Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  niniejszym zawiadamia o  wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż ofertową pojazdów Stacji.                   

W przetargu złożono 2 oferty . Wszystkie one , wraz z wpłaconym wadium , zostały złożone przez jednego oferenta: Pana Wolskiego Rafała , zam. 10-259 Olsztyn ul. Rataja 50/64.  Został on nabywcą dwóch samochodów:

  1. VW Crafter GS 64346, za cenę 47.100,00 zł
  2. VW Crafter GS 66388, za cenę 38.500,00 zł

Poza tym wadium złożył na dwa samochody : Fiata Ducato GS 27848 w wys. 216,00 zł oraz na Seata GS 25076 w wys. 108,00 zł złożył  p. Mirosław Biegała z Koziegłów , ale nie zostały one potwierdzone  ofertami.

Pobierz