SE-408/4/20 Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż samochodów używanych

dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż pojazdów Stacji, ogłoszonego w dniu 02.11.2020 r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tabl. ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 09.11.2020 r. o godz. 12:30.

            Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  niniejszym zawiadamia o  wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż ofertową pojazdów Stacji.   W przetargu złożono 2 oferty, wraz z wpłaconym wadium.

Nabywcami samochodów zostali:

  1. Paweł Olechnowicz, zam. Gardna Mała 24, samochód Fiat Ducato GS 27848 za cenę 8.101,00 zł
  2. „Auto-Centrum” , 34-100 Wadowice , ul. Lwowska 72a, samochód VW Crafter GS 64346,  za cenę 47.365,00 zł

Poza tym wadium złożył na dwa samochody : Fiata Ducato GS 27848 w wys. 162,00 zł oraz na Seata GS 25076 w wys. 81,00 zł złożył  p. Mirosław Biegała z Koziegłów , ale nie zostały one potwierdzone  ofertami.

Pobierz