Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla rejonu operacyjnego 22/02 w ramach działania zespołów wyjazdowych „S” i „P”

DYREKTOR

STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

Ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych ratownictwa medycznego dla rejonu operacyjnego 22/02 w ramach działania zespołów wyjazdowych „S” i „P”

Konkurs dotyczy: ogłoszonego postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju ratownictwo medyczne kod postępowania
 11-21-000027/RTM/16/1/22/02/01 ogłoszonego w dniu 20 listopada 2020 r. przez POW NFZ
w ramach działania zespołów wyjazdowych „P” i „S”

Umowy zostaną zawarte na okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Oferty powinny zawierać informacje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
 o działalności leczniczej (Dz. U.2011, nr 112, po 654 z późn. zm.) oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1510 z późn. zm.), Załącznikiem nr 1 i 2 (wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego)  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019 r. , poz. 237) i innymi określonymi w konkursie ogłoszonym w dniu 20 listopada 2020 r. przez POW NFZ w Gdańsku pod numerem
 11-21-000027/RTM/16/1/22/02/01

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.bip.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11) Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul .Paderewskiego 5.

Prosimy o składanie ofert w sekretariacie SPR (pokój 19) w terminie do 30 listopada 2020 r. do godziny 10.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych” dla rejonu operacyjnego 22/02 w ramach działania zespołów wyjazdowych „P” i „S”.

Otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 10:30.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Szczegółowe warunki konkursu
  3. Szczegółowe warunki konkursu PDF

 

Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia konkursu.