SE-407/7/21 dostawa ssaków medycznych.
image_printDRUKUJ

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
Załącznik nr 1a: Kryteria Oceny
Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 3:  Formularz cenowy
Załącznik nr 4: Umowa projekt 
Załącznik nr 5: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 6: Wyjaśnienie
Załącznik nr 7: Informacja z otwarcia ofert
Załącznik nr 8: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data Publikacji: 10 marca 2021 @ 13:45
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:44

 

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Andrzej Roman
Autor treści ; Dział eksploatacji pojazdów SPR | + Inne artykuły