Dyspozytor Medyczny, praca w dyspozytorni medycznej w Słupsku.

Oferta pracy dla RATOWNIKA MEDYCZNEGO, PIELĘGNIARKI SYSTEMU w Dyspozytorni Medycznej DM11 02.
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

Warunki pracy   
Miejsce pracy:  Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 
Rodzaj umowy:  Umowa o pracę 
Wymiar etatu:  1, ¾ i lub ½ 
Liczba godzin w tygodniu:  praca zmianowa, dyżury 8 i 12 godzinne 
Data rozpoczęcia:  od 01.06.2021 r. do 31.10.2021 r. 
Wymagania   
Wykształcenie:  ratownik medyczny, pielęgniarka systemu 
Dane pracodawcy   
Sposób aplikowania:  Podanie o pracę oraz CV należy składać w sekretariacie Stacji (pokój nr 19) 
Nazwa Urzędu Pracy:  Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 
Adres:  ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk, powiat: m. Słupsk 
Kontakt w Stacji Pogotowia Ratunkowego 
Osoba do kontaktu  Marlena Bruhn 

Kierownik Działu Usług Medycznych 

Numer telefonu  59 8414520 wew. 64 
e-mail:  pogotowie@pogotowie.slupsk.pl 

m.bruhn@pogotowie.slupsk.pl 

Ogłoszenie