SE-407/13/21 Dostawa paliw płynnych.
image_printDRUKUJ
  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  3. Opis kryteriów oceny ofert-załącznik nr 3
  4. Umowa (projekt) – załącznik nr 4
  5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data Publikacji: 19 kwietnia 2021 @ 14:24
Ostatnia modyfikacja: sty 26, 2022 @ 08:42

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Andrzej Roman
Autor treści ; Dział eksploatacji pojazdów SPR | + Inne artykuły