Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023. Przedłużenie terminu konkursu.
image_printDRUKUJ

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na: „Badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok”.

Ostatnie obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego SPR dokonane zostało za rok obrachunkowy 2021 r.

Pisemne oferty prosimy przesłać listownie na adres: Stacja Pogotowia Ratunkowego,  76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SPR w Słupsku za rok 2022 i 2023” w siedzibie SPR w Słupsku , 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, sekretariat II piętro.

Tryb wyboru firmy audytorskiej , formularz oferty na badanie sprawozdania finansowego SPZOZ oraz projekt Umowy stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Ofertę prosimy złożyć wg załączonego formularza ofertowego w terminie do dnia 07 września 2022r. do godziny 14.00.

Załączniki:

  1. Tryb wyboru firmy audytorskiej
  2. Oferta na badanie sprawozdania finansowego
  3. Projekt umowy

Data Publikacji: 31 sierpnia 2022 @ 12:10
Ostatnia modyfikacja: sie 31, 2022 @ 12:11

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Krystyna Kufel
Autor treści ; Główna Księgowa SPR | + Inne artykuły