Lokal do wynajęcia. Paderewskiego 5 Słupsk.
image_printDRUKUJ

Stacja Pogotowia Ratunkowego  w Słupsku (adres: Paderewskiego 5), odda w najem lokal użytkowy o powierzchni 21 m2, z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą oraz pomieszczenie 36 m2  z przeznaczeniem na biuro.  Pomieszczenia  znajdują się na posesji SPR Słupsk przy ul. Paderewskiego 5.

Minimalny okres najmu 12 m-cy, maksymalny 36 m-cy.

Umowa najmu od dnia 01 kwietnia 2023 r.

Najemca pomieszczenia wyłoniony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego, pisemnego.

Minimalna stawka czynszu za lokal użytkowy wynosi 9,19 zł netto za każdy m2, natomiast za pomieszczenie biurowe 29,15 zł netto za każdy m2 .

Pisemne oferty składać należy (na druku oferty zamieszczonym na stronie internetowej Stacji) w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 19), do dnia 14.03.2023 r. r. do godz. 12:30.

Pomieszczenie oglądać można w dniach 06-07 .03.2023 r. w godz. od 10:00 do 12:30.

Prosimy zapoznać się z „Regulaminem przeprowadzania przetargu w celu oddania w najem pomieszczeń Stacji”.

Załączniki:

Ogłoszenie
Oferta
Regulamin
Aneks do regulaminu

Data Publikacji: 27 lutego 2023 @ 13:02
Ostatnia modyfikacja: mar 31, 2023 @ 11:28

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Irena Rozwandowicz
Autor treści ; Dział eksploatacji pojazdów SPR | + Inne artykuły