Ogłoszenie o zakończeniu konkursu: Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa
image_printDRUKUJ

W wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa, z powodu braku ofert.

Załącznik:
1. Protokół z prac komisji konkursowej.

Data Publikacji: 22 maja 2023 @ 12:17
Ostatnia modyfikacja: maj 23, 2023 @ 13:33

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Andrzej Rut
Autor treści ; Dział usług medycznych | + Inne artykuły