OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Szanowna/y Pani/Panie na podstawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: I. […]

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 2023

Wniosek nr 1 Pytanie: Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej: Z informacji jakie posiada Stacja, do ilu Nagłych Zatrzymań Krążenia doszło w miejscach publicznych na terenie miasta Słupska w 2022r. ? Odpowiedź: W odpowiedzi […]