Jesteś tutaj: Bip -> Kategoria: Konkursy
Badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na: „Badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok”. Ostatnie obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego SPR dokonane zostało za rok obrachunkowy 2021 r. Pisemne oferty prosimy przesłać listownie na adres: Stacja Pogotowia Ratunkowego,  76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: […]

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na terenie działania SPR na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych w 2022r.

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku >na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego).W ramach dyżurów kontraktowych w dni robocze, w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i nocnych, w dni wolne […]

Rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług medycznych przez ratowników medycznych w zespołach wyjazdowych.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku informuje o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług medycznych przez ratowników medycznych w zespołach wyjazdowych S, P oraz transportowych w okresie od dnia 01 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. w SPR Słupsk. Wpłynęło 10 ofert konkursowych. Wszystkie oferty spełniały kryteria. Z pośród przedstawionych ofert zostali wyłonienie zwycięzcy […]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych Rok 2022

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego. w ramach dyżurów kontraktowych od poniedziałku do niedzieli oraz dni świąteczne w wyznaczonych przez grafik […]

Oferta pracy: Ratownik Medyczny – Kierowca

Oferta pracy: Ratownik Medyczny – Kierowca w Zespole Ratownictwa Medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku. Warunki pracy   Miejsce pracy: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Rodzaj umowy: Umowa o pracę Wymiar etatu: 1, ¾ i lub ½ Liczba godzin w tygodniu: praca zmianowa, dyżury 8 i 12 godzinne Data rozpoczęcia: […]

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla rejonu operacyjnego 22/02 w ramach działania zespołów wyjazdowych „S” i „P” od 01.11.2021 r. do 30.06.2026 r.

DYREKTOR STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych ratownictwa medycznego dla rejonu operacyjnego 22/02 w ramach działania zespołów wyjazdowych „S” i „P” Konkurs dotyczy: ogłoszonego postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju ratownictwo medyczne kod postepowania 11-21-000090/RTM/16/1/22/02/01 ogłoszonego w dniu 18 sierpnia 2021 r. przez POW NFZ w […]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zespołach wyjazdowych typu „P”, „S”, transporcie sanitarnym oraz na stanowisku dyspozytora medycznego.

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs ofert Na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego). w ramach dyżurów kontraktowych od poniedziałku do niedzieli w wyznaczonych przez grafik godzinach. Konkurs dotyczy: […]

Konkurs ofert na Kierownika Dyspozytorni Medycznej ZAKOŃCZONA

DYREKTOR STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO w SŁUPSKU Ogłasza konkurs na stanowisko kierownika dyspozytorni medycznej DM11 02 w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku   Miejsce pracy: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Opis zadań:   ·        organizacja i kierowanie pracą dyspozytorni medycznej, w tym opracowywanie szczegółowego sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, zapewnienie ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych […]

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla rejonu operacyjnego 22/02 w ramach działania zespołów wyjazdowych „S” i „P”

DYREKTOR STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych ratownictwa medycznego dla rejonu operacyjnego 22/02 w ramach działania zespołów wyjazdowych „S” i „P” Konkurs dotyczy: ogłoszonego postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju ratownictwo medyczne kod postępowania  11-21-000027/RTM/16/1/22/02/01 ogłoszonego w dniu 20 listopada 2020 r. przez POW NFZ w ramach […]

Konkurs na świadczenie usług medycznych lekarzy specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego „S”

DYREKTOR STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W SŁUPSKU   Ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego. w ramach dyżurów kontraktowych w dni robocze w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i nocnych w […]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

  DYREKTOR STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego. w ramach dyżurów kontraktowych od poniedziałku do niedzieli w wyznaczonych przez grafik godzinach.   Konkurs […]