Jesteś tutaj: Bip -> Kategoria: Ogłoszenia
Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa  w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Podmiot zatrudniający: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Paderewskiego 5 Wymagane kwalifikacje: Lekarz – spełniający wymagania dla lekarza systemu, o którym mowa w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie […]

ZAWIADOMIENIE o Rozstrzygnięciu Przetargu na sprzedaż używanej łodzi motorowej, przyczepy do jej transportu i żurawika słupowego , ogłoszonego w dniu 30.03.2023r

Słupsk,  dnia 25.05.2023r SE-408/3/23                                                          ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż używanej łodzi motorowej, przyczepy do jej transportu  i żurawika słupowego , ogłoszonego w dniu 30.03.2023r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tablicy  ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 25.05.2023 r.  o godz. […]

Rozstrzygnięcie Przetargu „Lokal do wynajęcia. Paderewskiego 5 Słupsk”

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy: przetargu nieograniczonego (ofertowego), na oddanie w najem lokal użytkowy o powierzchni 21 m2, z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność oraz pomieszczeń o powierzchni 36m2  z przeznaczeniem na biuro. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  niniejszym zawiadamia o  wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego na oddanie w najem w/w pomieszczeń: Najemcę lokalu użytkowego o pow. […]

Rozstrzygnięcie: Pisemny przetarg na sprzedaż pojazdów specjalistycznych AMBULANS.

SE-408/ 1  /22   Słupsk,  dnia 29.09.2022r ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż pojazdów Stacji, ogłoszonego w dniu 19.09.2022 r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tablicy  ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 29.09.2022 r.     o godz. 12:30.  Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  […]

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023. Przedłużenie terminu konkursu.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na: „Badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok”. Ostatnie obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego SPR dokonane zostało za rok obrachunkowy 2021 r. Pisemne oferty prosimy przesłać listownie na adres: Stacja Pogotowia Ratunkowego,  76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: […]

Badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na: „Badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok”. Ostatnie obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego SPR dokonane zostało za rok obrachunkowy 2021 r. Pisemne oferty prosimy przesłać listownie na adres: Stacja Pogotowia Ratunkowego,  76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: […]

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU ŁÓDŹ MOTOROWA.

Słupsk,  dnia 28.06.2022r SE-408/ 2 /22 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż używanej łodzi motorowej, przyczepy do jej transportu  i żurawika słupowego , ogłoszonego w dniu 25.05.2022r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tablicy  ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 27.06.2022 r.  o […]

Rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług medycznych przez ratowników medycznych w zespołach wyjazdowych.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku informuje o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług medycznych przez ratowników medycznych w zespołach wyjazdowych S, P oraz transportowych w okresie od dnia 01 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. w SPR Słupsk. Wpłynęło 10 ofert konkursowych. Wszystkie oferty spełniały kryteria. Z pośród przedstawionych ofert zostali wyłonienie zwycięzcy […]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych Rok 2022

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego. w ramach dyżurów kontraktowych od poniedziałku do niedzieli oraz dni świąteczne w wyznaczonych przez grafik […]

Rozstrzygnięcie przetargu: Ambulans Wodny: przetarg nieograniczony, pisemny (ofertowy), na sprzedaż majątku Stacji

Słupsk,  dnia 08.04.2022r SE-408/ 2 /22   ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż używanej łodzi motorowej, przyczepy do jej transportu  i żurawika słupowego , ogłoszonego w dniu 15.03.2022r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tablicy  ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 07.04.2022 r.  […]