Realizacja: POMORSCY MEDYCY – BEZPIECZNI W PRACY, BEZPIECZNI DLA PACJENTÓW.

Województwo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomorscy medycy — bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów” Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikających z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażonym wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe […]