SE-407/2/21 dostawa respiratorów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji minimum 2020 r.) respiratorów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia Załączniki Formularz ofertowy  1a  Kryteria oceny Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy Umowa projekt Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  Wyjaśnia  Informacja z otwarcia ofert

SE-407/14/20 na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym

Przetarg na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 1A Kryteria oceny Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Wyjaśnienie Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT SE-407/6/20 dostawa paliw płynnych.

Słupsk dnia 14. 04. 2020 r. Znak sprawy: SE-407/6/20 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 14-04-2020 r. o godz. 1030 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa paliw płynnych (ropopochodnych)”. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 833 142,96 PLN brutto. Została złożona 1 […]

SE-407/6/20 Dostawa paliw płynnych (ropopochodnych)

SE-407/6/20 Dostawa paliw płynnych (ropopochodnych) Pliki do pobrania: 1. SWIZ 2. Załącznik nr 1 3. Załącznik nr 2 4. Załącznik nr 3 5. Załącznik nr 4 6. Załącznik nr 5 7. Załącznik nr 6 8. Załącznik nr 7