SE-408/2/20 Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż samochodów używanych

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy: przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż pojazdów Stacji, ogłoszonego w dniu 14.09.2020 r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji oraz na tabl. ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 23.09.2020 r. o godz. 12:30. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku niniejszym zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego […]

SE-407/26/20 na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym

Przetarg na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym SIWZ Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1A Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data Publikacji: @ Ostatnia modyfikacja:

SE-407/14/20 na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym

Przetarg na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 1A Kryteria oceny Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Wyjaśnienie Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data Publikacji: @ Ostatnia […]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT SE-407/6/20 dostawa paliw płynnych.

Słupsk dnia 14. 04. 2020 r. Znak sprawy: SE-407/6/20 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 14-04-2020 r. o godz. 1030 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa paliw płynnych (ropopochodnych)”. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 833 142,96 PLN brutto. Została złożona 1 […]

SE-407/6/20 Dostawa paliw płynnych (ropopochodnych)

SE-407/6/20 Dostawa paliw płynnych (ropopochodnych) Pliki do pobrania: 1. SWIZ 2. Załącznik nr 1 3. Załącznik nr 2 4. Załącznik nr 3 5. Załącznik nr 4 6. Załącznik nr 5 7. Załącznik nr 6 8. Załącznik nr 7 Data Publikacji: @ Ostatnia modyfikacja:

Najem pomieszczeń

Ogłoszenie o wynajmie pomieszczeń Stacja Pogotowia Ratunkowego  w Słupsku (adres: Paderewskiego 5), odda w najem lokal użytkowy o powierzchni 21 m2, z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą oraz pomieszczenie 36 m2  z przeznaczeniem na biuro.  Pomieszczenia  znajdują się na posesji SPR Słupsk przy ul. Paderewskiego 5. Minimalny okres najmu 12 m-cy, maksymalny 36 m-cy. Umowa […]

Przetargi zamknięte

Przetargi zamknięte do końca 2019 r. Data Publikacji: @ Ostatnia modyfikacja: