Jesteś tutaj: Bip -> ISO 9001
ISO 9001

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem jest dobro Pacjenta, dlatego naszym priorytetem jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na najwyższym poziomie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami Pacjentów. Pragniemy zapewnić im, a także personelowi Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, przyjazne i bezpieczne warunki udzielania świadczeń medycznych i wykonywania pracy.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  1. utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015;
  2. spełnienia wszelkich mających zastosowanie wymagań;
  3. otoczenie pacjenta profesjonalną opieką;
  4. stałe doskonalenie jakości usług i realizowanych świadczeń; 
  5. wprowadzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery i warunków, w jakich realizowane są świadczenia poprzez profesjonalne zarządzanie; 
  6. wysoką etykę zawodową i odpowiedzialność personelu jednostki; 
  7. profesjonalne i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizowanie oczekiwań pacjentów, jak również w rozwój i doskonalenie jednostki; 
  8. podnoszenie kwalifikacji personelu; 
  9. doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy funkcjonowania jednostki; 
  10. doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Kierownictwo Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku zobowiązuje się do:

− nieustannego tworzenia odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych i personalnych do realizacji powyższej Polityki Jakości i prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia SZJ, zobowiązuje się również do spełnienia wszelkich zastosowanych wymagań
− wspierania wszelkich prac zmierzających do doskonalenia świadczonych usług oraz dążenie do realizacji oczekiwań stawianych przez naszych pacjentów;
− popierania dokształcania i podnoszenia kwalifikacji personelu.
Kierownictwo Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku gwarantuje, że treść Polityki Jakości jest znana wszystkim pracownikom, a założenia Systemu Zarządzania Jakością są przez nich w pełni respektowane. Słupsk, dnia 01.09.2023 r. Dyrektor Mariusz Żukowski

 

 

Dyrektor
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

Mariusz Żukowski

Słupsk, dn. 01.09.2023 r.

Załącznik: Księga Jakości str. nr 2 „Polityka Jakości”

Data Publikacji: 9 stycznia 2020 @ 09:40
Ostatnia modyfikacja: lis 30, 2023 @ 14:04

Metryka Informacji:
Opublikował artykuł ; Informatyk SPR | + Inne artykuły
Andrzej Rut
Autor treści ; Dział usług medycznych | + Inne artykuły