SE-407/13/21 Dostawa paliw płynnych.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 Opis kryteriów oceny ofert-załącznik nr 3 Umowa (projekt) – załącznik nr 4 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SE-407/12/21 Dostawa tlenu medycznego.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Formularz cenowy-załącznik nr 2 Umowa projekt 19 – załącznik nr 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SE-407/9/21 Dostawa części samochodowych

Formularz ofertowy Formularz cenowy UMOWA_projekt Zestawienie środków transportu Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SE-407/8/21 dostawa termometrów dla zespołów ratownictwa medycznego.

Formularz ofertowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 (po zmianie) Formularz cenowy Umowa projekt Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Wyjaśnienie Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SE-407/7/21 dostawa ssaków medycznych.

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy. Załącznik nr 1a: Kryteria Oceny Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia  Załącznik nr 3:  Formularz cenowy Załącznik nr 4: Umowa projekt  Załącznik nr 5: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Załącznik nr 6: Wyjaśnienie Załącznik nr 7: Informacja z otwarcia ofert Załącznik nr 8: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty