Jesteś tutaj: Bip -> Kategoria: Konkursy
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych Słupsk 2024.

W związku z ogłoszonym konkursem ofert na zawarcie od 1 do 3 umów cywilno-prawnych na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, wpłynęły cztery oferty spełniające warunki.   W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w dniu 08 grudnia 2023 r komisja konkursowa wyłoniła zgodnie z warunkami konkursu trzy oferty z największą procentową […]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych Słupsk 2024

DYREKTOR STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Podmiot udzielający zamówienia: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Paderewskiego 5 NIP 8392809857, REGON 771549594, KRS nr 0000122526 Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest zawarcie od 1 do 3 umów cywilno-prawnych na udzielanie […]

Konkurs nr 3 na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Podmiot zatrudniający: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 76-200 Słupsk Paderewskiego 5 Wymagane kwalifikacje: lekarz – posiadający tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny, zgodnie z załącznikiem do […]

ROZSTRZYGNIĘCIE: Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku informuje o wynikach przeprowadzonego uzupełniającego konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, ogłoszonego dnia 29 maja 2023 r. Do konkursu zgłoszono dwie oferty. W wyniku prac Komisji Konkursowej w dniu 12 czerwca 2023 r. zostały wybrane dwie oferty spełniające wymagania: Oferty przyjęte: 1. […]

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa  w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Podmiot zatrudniający: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Paderewskiego 5 Wymagane kwalifikacje: Lekarz – spełniający wymagania dla lekarza systemu, o którym mowa w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie […]

Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych.

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Podmiot zatrudniający: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, 76-200 Słupsk ul. Paderewskiego 5 Przedmiot konkursu: 3 stanowiska dla ratowników medycznych lub pielęgniarek/pielęgniarzy systemu Wymagane kwalifikacje: Ratownik medyczny, o którym mowa w Ustawie z dnia […]

ROZSTRZYGNIĘCIE: Konkurs na stanowisko ratownik medyczny lub pielęgniarka/pielęgniarz systemu PRM.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku informuje o wynikach przeprowadzonego „konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku”, ogłoszonego w dniu 28 kwietnia 2023 r. Do konkursu zgłoszono 15 ofert, w wyniku prac Komisji Konkursowej z dnia 09 maja 2023 r., zostało wybranych 13 ofert spełniających wymaga konkursowe: Przyjęto oferty: […]

ZAKOŃCZONY Konkurs na stanowisko ratownik medyczny lub pielęgniarka/pielęgniarz systemu PRM.

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs oferta na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Podmiot zatrudniający: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 76-200 Słupsk Paderewskiego 5 Przedmiot konkursu: 15 stanowisk dla ratowników medycznych lub pielęgniarek/pielęgniarzy systemu Wymagane kwalifikacje: Ratownik medyczny, o którym mowa w Ustawie z dnia 8 września […]