Jesteś tutaj: Bip -> Informacje finansowe
Informacje finansowe
ROK 2020

Kapitał ( fundusz) własny Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na dzień 31.12.2020r. wynosi   8 619 621,92 zł w tym kapitał podstawowy (założycielski) 2 419 886,33 zł.

Na dzień 31.12.2020r. wartość rzeczowych aktywów trwałych wynosi 5 528 004,71 zł w tym:

Środki trwałe   5 406 171,24

Środki trwałe w budowie   121 833,47


ROK 2019

Kapitał ( fundusz) własny Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na dzień 31.12.2019r. wynosi 7 656 762,90 zł w tym kapitał podstawowy (założycielski) 2 419 886,33 zł.

Na dzień 31.12.2019r. wartość rzeczowych aktywów trwałych wynosi 4 759 148,57 zł w tym:

Środki trwałe   4 717 428,57

Środki trwałe w budowie   41 720,00


ROK 2018

Kapitał ( fundusz) własny Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na dzień 31.12.2018r. wynosi 7.514.491,50 zł w tym kapitał podstawowy (założycielski) 2.419.886,33 zł.

Na dzień 31.12.2018r. wartość rzeczowych aktywów trwałych wynosi 4.769.996,58 zł w tym:

Środki trwałe   4.677.640,80

Środki trwałe w budowie   92.355,78


Wszelkie zmiany w mieniu Stacji  tj. zbycie, wydzierżawienie lub najem majątku trwałego jednostki dokonuje się na zasadach określonych przez organ założycielski. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Stacja samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Samorządu Województwa Pomorskiego oraz majątkiem własnym- zakupionym lub otrzymanym.

Podstawą gospodarki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora jednostki

Data Publikacji: 2 stycznia 2020 @ 13:10
Ostatnia modyfikacja: sty 27, 2022 @ 11:06