Jesteś tutaj: Bip -> Radosław Lewkowicz
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

DYREKTOR STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Podmiot udzielający zamówienia: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Paderewskiego 5 NIP 8392809857, REGON 771549594, KRS nr 0000122526 Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest zawarcie do 5 umów cywilno-prawnych – „umowa zlecenie” na […]

Otwarcie ofert: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Numer sprawy: SE-407/17/24 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”: Dotyczy: zapytania o informację pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”. Przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie.slupsk) podał kwotę, jaką zamierza […]

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 2024

Wniosek nr 1 Pytanie: W związku ze złożonym przeze mnie wnioskiem o dostęp do informacji publicznej do Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku. W dniu  21.06.2024 r, otrzymałam odpowiedź  że, NFZ nałożył karę na Stację Pogotowia Ratunkowego w Słupsku w wysokości 744966,52 zł  za brak zapewnienia w składzie zespołu S  co najmniej trzech […]

Wyłonienie kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

Słupsk, dnia 26.06.2024 r. PROTOKÓŁ Z prac Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku. W związku z brakiem złożonych ofert na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, oraz szczegółowymi warunkami konkursu z dnia 06 czerwca 2024 r., Komisja podjęła […]

XI Manewry Ratownictwa Medycznego w Ustce

Organizatorem kolejnej edycji Manewrów Ratownictwa Medycznego jest Uniwersytet Pomorski w Słupsku, wydarzenie miało miejsce na plaży zachodniej w dniu 08.06.2024 i było dostępne dla każdego. Data Publikacji: @ Ostatnia modyfikacja:

Konkurs nr 5 na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU Ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Podmiot zatrudniający: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Paderewskiego 5 NIP 8392809857, REGON 771549594, KRS nr 0000122526 Wymagane kwalifikacje: lekarz – posiadający tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II […]

Olimpiady Wiedzy z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu słupskiego 2024

W dniu 23 maja 2024 roku, na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, odbył się finał V Olimpiady Wiedzy z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu słupskiego. Konkurencje dla zawodników oraz finał olimpiady odbyły się z wykorzystaniem sprzętu szkoleniowego zakupionego przez Stacje Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, […]

ROZSTRZYGNIĘCIE – Przetarg nieograniczony, na sprzedaż podnośników samochodowych.

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż  dźwigników (podnośników samochodowych)  Stacji, wg ogłoszenia z dnia 16 maja 2024r. gdzie  składanie ofert upłynęło w dniu 27.05.2024 r.  o godz. 12:30.             Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  niniejszym zawiadamia o  wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż ofertową dźwigników  Stacji.               W  przetargu złożono 2 oferty.  […]

Przetarg nieograniczony, na sprzedaż podnośników samochodowych.

OGŁOSZENIE  Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ogłasza: przetarg nieograniczony, pisemny (ofertowy), na sprzedaż n/w dźwigników (podnośników samochodowych): L.p. Nazwa i marka Nr inwent. Rok budo-wy Nr fabryczny Cena wywoławcza brutto (zł) Ważność badań dozoru technicz. 1. Dźwignik SDO-5 19/5 1965 ZUT CAR-LIF 4 500,- 29-05-2024 2. Dźwignik SDO-5 19/4 1965 ZUT CAR-LIF 3 000,- UDT wstrzymany 3. […]

WYNIKI-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

OGŁOSZENIE WYNIKÓW W związku z ogłoszonym konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, wpłynęło dziesięć ofert spełniających warunki . W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w dniu 06 maja 2024 r komisja konkursowa wyłoniła zgodnie z warunkami konkursu dziesięć ofert z największą procentową oceną. Przyjęte oferty: MEDNOW – Bartosz […]