Instrukcja korzystania z BIP

 

Co to jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Głównym zadaniem strony głównej BIP (www.gov.pl/web/bip), jest udostępnianie:

  • adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu,
  • podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.

Strona SPR  na www.gov.pl/bip

Instrukcja korzystania z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
Menu główne

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w Biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu przedmiotowe podzielone na działy tematyczne, związane z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni. Aby przejść do wskazanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

Szukaj w BIP…
pozwala na wyszukiwanie treści po nazwach bądź fragmentach teksu zawartych w artykułach na stronie BIP

PLATFORMA ZAKUPOWA
wydzielona część strony bip.pogotowie.slupsk.pl w celu kontaktu z wykonawcami biorącymi udział w realizacji zakupów przetargów ogłaszanych przez SPR.

Data Publikacji: 8 stycznia 2020 @ 08:13
Ostatnia modyfikacja: sty 31, 2022 @ 13:10