SE-407/52/20 Dostawa noszy elektrycznych.

Informacja z otwarcia ofert Sprostowanie SIWZ po zmianie Załącznik nr 1 Załącznik nr 1A Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7

SE-407/49/20 Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej

Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej Informacja z otwarcia ofert Sprostowanie SIWZ po zmianie Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Wyjaśnienia  

SE-407/48/20 Dostawa defibrylatorów z wyposażeniem

Dostawa defibrylatorów z wyposażeniem Informacja z otwarcia ofert Sprostowanie SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7  

SE-407/40/20 Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe podmiotu

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia majątkowego i osobowego podmiotu. SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 Załącznik nr […]

SE-407/39/20 na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym

Przetarg na dostawę ambulansu drogowego typu |C wraz ze sprzętem medycznym. SIWZ Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1A Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty