Rozstrzygnięcie przetargu: Ambulans Wodny: przetarg nieograniczony, pisemny (ofertowy), na sprzedaż majątku Stacji
image_printDRUKUJ

Słupsk,  dnia 08.04.2022r

SE-408/ 2 /22

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy:  przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż używanej łodzi motorowej, przyczepy do jej transportu  i żurawika słupowego , ogłoszonego w dniu 15.03.2022r. w „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji  oraz na  tablicy  ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 07.04.2022 r.  o godz. 12:30.

            Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  niniejszym zawiadamia , że w wyznaczonym terminie  do składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na kupno jakiegokolwiek z oferowanych do  sprzedaży składników majątku Stacji.

Data Publikacji: 8 kwietnia 2022 @ 08:48
Ostatnia modyfikacja: kwi 8, 2022 @ 08:48